Порушення трудового законодавства та фінансові санкції, що вражають.

З 11.02.2016 за порушення трудового законодавства окрім адміністративних штрафів на посадових осіб, до роботодавців будуть ще застосовуватися чималі фінансові санкції.

З означеної дати запрацювала вдосконалена процедура накладення фінансових санкцій на юридичних осіб та фізичних особи-підприємців, які використовують найману працю,  за порушення законодавства про працю та зайнятість населення. Штрафи передбачені в розмірі від 1 до 30 мінімальних заробітних плат ( на сьогоднішній день це –  від 1378 до 41 340 грн) в залежності від порушення, накладаються уповноваженими посадовими особами Держпраці (Головою, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів та їх заступниками) шляхом ухвалення постанови на підставі акту про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу. Не сплачені у добровільному порядку штрафи стягуються у судовому порядку.

Законом України № 77-VIII від 28.12.2014 р. були внесені докорінні зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України щодо відповідальності за порушення законодавства про працю.

10 лютого 2016 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 № 55, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення».

Відтепер, юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть ще й фінансов2у відповідальність у таких розмірах:

  1. 30 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 41340 грн. (якщо мінімальна зарплата 1378 грн.) за наступні порушення:
  • фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору; оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;
  • виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску.
  1. 10 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 13780 грн. (якщо мінімальна зарплата 1378 грн.) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці);
  2.  3 мінімальні зарплати, – це 4134 грн. (якщо мінімальна зарплата 1378 грн.) за такі види порушень:
  • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць;
  • виплата їх не в повному обсязі.
  1. 10 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 13780 грн. (якщо мінімальна зарплата 1378 грн.) за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
  2. 1 мінімальна зарплата (1378 грн.) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище.

Крім того, статтю 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення України законодавець оновив, доповнюючи адміністративну відповідальність новим штрафом від 8500 грн. до 17000 грн. за фактичний допуск працівника до роботи без трудового договору.

Коментар СЕНС

На наш погляд, з урахуванням обежених можливостей територіальних органів Держпраці, не слід очікувати найближчим часом масових перевірок з метою “поповнення бюджету”. Слід мати на увазі, що штрафи, про яких йдеться, застосовуються на підставі акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного виключно посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, тобто інші органи не можуть складати акти щодо зазначених порушень.

Сказане не означає, що не слід суворо дотримуватися трудового законодавства, зокрема з тих питань, за які передбачена відповідальність.

Published by: julia

Leave a Reply