Онлайн консультаціяCategory: QuestionsСовместная деятельность
Olga asked 5 years ago

Нужно ли ведение отдельного бух учета при совместной деятельности без создания юр лица. Сторонами совместной деятельности есть ПП и ООО – плательщики единого налога 3 гр. и плательщики НДС. Целью совместной деятельности есть совместное использование оборудования без передачи права собственности на это оборудование.

1 Answers
Ірина Шрамко Staff answered 5 years ago

Умови договору про спільну діяльність, у тому числі координація спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності (стаття 1131 Цивільного кодексу України).
Облік результатів спільної діяльності ведеться однією із сторін (оператором спільної діяльності), уповноваженою на це іншими сторонами згідно з умовами договору окремо від обліку власних господарських результатів.
Порядок ведення бухгалтерського обліку спільної діяльності врегульований розділом 19 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції” (П(с)БО 12), затвердженого Наказом міністерства фінансів N 91 від 26.04.2000 з наступними змінами і доповненнями.
П(с)БО 12 зокрема передбачає, що оператор спільної діяльності веде бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи окремо від результатів власної господарської діяльності і складає окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності без створення юридичної особи.
Таким чином, порядок взаємодії сторін договору про спільну діяльність встановлюється сторонами в договорі, при цьому одна із сторін є оператором спільної діяльності і веде окремий бухгалтерський облік спільної діяльності.