Правова допомога в Україні

Юридичне і бухгалтерське супроводження Вашого бізнесу.
Представництво і захист Ваших інтересів в державних органах і в судах.
Адміністративні, господарські, цивільні і кримінальні справи.

Бухгалтерські послугиДля приватних осібДля корпоративних клієнтів
Ведення обліку під ключ
Послуги з ведення бухгалтерського обліку/бухгалтерського аутсорсингу. Організація роботи бухгалтерської служби та побудова дієвої, результативної податкової політики.

Дізнатись більше

Консультації бухгалтерам
Допомога у питаннях оподоткування та оскарження дій та бездіяльності ОПС. Ми допомагаємо нашим клієнтам в вирішенні цих та інших пов’язаних питань.

Дізнатись більше

Аудит
Проведеннія та перевірка бухгалтерського обліку, абонентське обслуговування, удиторське обслуговування.
Повний спектр аудиторських послуг.

Дізнатись більше

Бухгалтерська експертиза
Дослідження документів бухгалтерського обліку та звітності, документів про економічну діяльність та документів фінансово-кредитних операцій.

Дізнатись більше

Pro Bono
Безоплатна допомога у резонансних та кримінальних справах

Дізнатись більше

Детективні послуги
Детективні послуги в межах чинного законодавства. Надання допомоги у спостереженні, збір фото та відео матеріалів

Дізнатись більше

Захист прав споживачів
Допомога у справах про порушення прав споживачів.
Відновлення прав споживачів.

Дізнатись більше

Кримінальне право
Великий досвід у кримінальних справах.
Захист клієнтів проти обвинувачень у вчиненні різних кримінальних злочинів. Допомога проти звинувачувань за кордоном.

Дізнатись більше

Міжнародне право та право інших країн
Практична допомога при одруженні за кордоном, при придбанні нерухомості, відшкодуванні шкоди завданої Вам в іншій країні.

Дізнатись більше

Податкове право та пенсійне забезпечення
Консультації з пенсійного права. Представництво інтересів в органах державної влади у справах, що виникають з питань податкового та пенсійного законодавства.

Дізнатись більше

Сімейне право
Консультації з приводу поділу майна, визначення місця проживання дітей, Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей стягнення аліментів та інших питань, що регулюються нормами сімейного права.

Дізнатись більше

Спадкове право
Допомога у складанні заповіту, в разі необхідності його захист, та виконння Вашої волі щодо розпорядження спадщиною. Також ми допоможемо Вам розібратись зі справами коханої людини, яка померла.

Дізнатись більше

Судові спори
Представництво інтересів клієнтів в судових органах у спорах, що виникають в різних галузях. Зокрема, у справах про відшкодування шкоди, лікарської недбалості. Скарги до ЄСПЛ.

Дізнатись більше

Трудове право
Допомога у випадках грубого порушення прав найманих працівників. Захистит інтересів в спорі з Вашим роботодавцем.

Дізнатись більше

Управління активами
Послуги по ефективному управлінню майном та активами, а також розповсюджена в Україні послуга «Сімейний офіс», яка полягає у тому, що в одному пакеті ви отримуєте необхідне для надійного майбутнього юридичне, податкове, фінансове консультування.

Дізнатись більше

Цивільне право
Консультації з цивільного права. Супроводід на всіх етапах укладення будь-яких правочинів, як то купівля-продаж нерухомості.

Дізнатись більше

Банківська справа та фінанси
Практична допомога у переговорах з банками та іншими фінансовими установами з приводу отримання кредиту, списання проблемної заборгованості чи проведення реструктуризації.

Дізнатись більше

Банкрутство та Ліквідація
Допомога у закритті компанії як шляхом банкрутства так і шляхом простої ліквідації.

Дізнатись більше

Будівництво
Юридична допомога на всіх етапах будівництва, починаючи від погодження проектної документації, закінчуючи отриманням дозволу на введення будівлі в експлуатацію.

Дізнатись більше

Екологічне право
Ми допоможемо нівелювати всі ризики впливу Вашої діяльності на екологію, а відтак попередити можливі проблеми пов’язані з цим.

Дізнатись більше

Земельне право
Консультації з усього спектру питань, що випливають з земельних відносин. Оформлення прав власності, користування на землю різного роду призначення.

Дізнатись більше

Комерційне посередництво
Ми допомагаємо нашим клієнтам налагодити тісний зв’язок між собою для задоволення власних потреб. Такий собі принцип кооперації.

Дізнатись більше

Корпоративна безпека
СЕНС розробляє та впроваджує індивідуальні програми корпоративної безпеки, а також проводить оцінку рівня інформаційної безпеки.

Дізнатись більше

Корпоративне право
Консультації у сфері корпоративного права. Питання щодо безпечності придбання чи продажу акцій, можливості виходу зі складу учасників товариства, діяльності ринку цінних паперів.

Дізнатись більше

Кризовий менеджмент
Оптимізація бізнес процесів в тому числі шляхом скорочення штату чи закриття філій. Ми допоможемо Вам у прийнятті важких рішень

Дізнатись більше

Майнове право
Спеціалісти вузького профілю в сфері майнового права, які допоможуть Вам захистити свої майнові права та проконсультують Вас з будь-якого питання.

Дізнатись більше

Митне право
Консультації з питань імпорту/експорту товарів, послуг, робіт. Практика в сфері оскарження рішень митних органів України.

Дізнатись більше

Міжнародне право
Маємо великий досвід супроводу діяльності міжнародних компаній, які мають правовідносини по всьому світу.

Дізнатись більше

Податкове право
Практика в Україні з питань оподаткування, оскарження рішень, дій, бездіяльності органів податкової служби.

Дізнатись більше

Позасудове вреголювання спорів
Допомога клієнтам в позасудовому врегулюванні спорів, які виникають з контрагентами чи партнерами.

Дізнатись більше

Право інтелектуальної власності
Захист ідей, шляхом оформлення відповідного свідоцтва чи патенту. Допомога у захисті своєї розробки. Захист від піратства.

Дізнатись більше

Право інших країн
Представництво інтересів клієнтів в Європейському суді з прав людини, Високому суді Англії та Уельсу, Федеральному суді Швейцарії, апеляційних судах Франції, а також міжнародних третейських судах.

Дізнатись більше

Супровід комерційної діяльності
Виконання частини повсякденних задач. Забезпечення бухгалтерського аутсорсинга, аутсорсинг в сфері управління персоналом, правове забезпечення поточної діяльності підприємства.

Дізнатись більше