Захист прав інвесторів. Нова категорія справ для господарських судів.

З 1 травня 2016 року набрав чинності Закон України від 07.04.2015 № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».

Тепер акціонери можуть вимагати відшкодування збитків від посадових осіб товариства і багато іншого.

Положення  нового Закону спрямовані на дерегуляцію господарської діяльності акціонерних товариств та впровадження високих вимог для публічних акціонерних товариств,  акції яких включені до біржового реєстру.

Закон підвищує рівень захисту прав інвесторів, зокрема через введення похідного позову — права міноритарного акціонера подати позов у інтересах товариства про відшкодування шкоди, запровадження відповідальності посадових осіб господарських товариств у разі завдання збитків товариству їх неправомірними діями, а також запровадження інституту незалежних директорів, які будуть представляти інтереси міноритарних акціонерів у публічних акціонерних товариствах.

У зв’язку із внесенням змін в діюче законодавство, Вищий господарський суд опубліковав інформаційний лист № 01-06/1474/16, в якому звертає увагу на особливості розгляду даної категорії справ.

Законом вносяться зміни, зокрема, до Господарського процесуального кодексу України, якими у господарському судочинстві запроваджується нова категорія справ – справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю) (доповнення частини першої статті 12 ГПК України новим пунктом 41).

Зважаючи на те, що запроваджувана категорія справ передбачає особливий склад учасників провадження, Законом внесено відповідні зміни до статей 21, 28 ГПК України щодо визначення сторін у цій категорії справ, вимог до їх представників та особливостей реалізації ними прав у судовому процесі.

Так, позивачем у таких справах є господарське товариство, в інтересах якого подано позов про відшкодування збитків, завданих цьому товариству діями (бездіяльністю) його посадової особи.

Право подати господарському суду позовну заяву від імені господарського товариства, а так само заяву про здійснення представництва позивача надано учаснику (акціонеру) цього товариства, якому сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства. Ці особи матимуть статус представника відповідного товариства.

Такий представник може здійснювати представництво товариства особисто (якщо він є фізичною особою), через свої органи (якщо він є юридичною особою), через органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування (якщо він є державою, Автономною Республікою Крим, територіальною громадою), через інших своїх представників. При цьому учасник (акціонер), якому сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, може здійснювати представництво товариства через одного з учасників (акціонерів) або спільно уповноважити на це іншу особу (нова частина восьма статті 28 ГПК України).

Особливості реалізації зазначеними представниками прав щодо відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміни предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, відмови від апеляційної або касаційної скарги визначено в частині дев’ятій статті 28 ГПК України (в редакції Закону).

Згідно зі змінами, внесеними Законом до статей 21, 28 ГПК України, відповідачем у запроваджуваній категорії справ є посадова особа (у тому числі посадова особа, повноваження якої припинені), до якої пред’явлено позовну вимогу про відшкодування збитків, завданих господарському товариству її діями чи бездіяльністю. Відповідно, у цій категорії справ зазначена посадова особа не має права представляти товариство та призначати представника для участі у справі від імені господарського товариства.

Важливою новацією Закону є встановлення вимог щодо офіційного оприлюднення оголошень у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою. Відповідно до частини першої нової статті 48 ГПК України такі оголошення оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України. 

З огляду на це Вищий господарський суд України інформує господарські суди про впровадження додаткового функціонала комп’ютерної програми “Діловодство спеціалізованого суду” (далі – КП “ДСС”), за допомогою якого на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України здійснюватиметься оприлюднення:

1) ухвал про порушення провадження у справі про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою (а також ухвал про прийняття до провадження апеляційної чи касаційної скарги);

2) інформації про оголошення перерви в судовому засіданні;

3) заяв учасників (акціонерів) про призначення представників позивача.

На виконання вимог частини третьої статті 48 ГПК України усі названі документи розміщуватимуться відповідним господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України на єдиній веб-сторінці, на якій щодо кожної справи про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, наводитимуться відомості щодо номеру справи;  найменування та адреси відповідного господарського суду; найменування позивача;  місцезнаходження позивача; ідентифікаційний код позивача; ціна позову; дата оприлюднення кожного документа; найменування представника (представників) позивача; інформація про призначення представника учасниками (акціонерами) господарського товариства, якщо позовна заява подана представником, призначеним учасниками (акціонерами) позивача відповідно до частини восьмої статті 28 ГПК України.

Читайте також: 

Новий підозрюваний у справі Ендрю. Версія НЛО з героїном.

Так ось хто пише тексти для прокуратури АТО! Зеленський затвердив нові підозри “вбивці Ендрю”.

Published by: Ірина Шрамко

Leave a Reply