Податкове законодавство 2016. Огляд змін

Нижче наводимо аналіз основних змін в податковому законодавстві, що відбулися із введенням в дію Закону України №909-VIII від 24.12.2016 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”, який набрав чинності з 1 січня 2016 року.

Податки 2016. Аналіз основних змін.
1. Спрощена система. Знов 5 відсотків і 5 мільйонів.

1.1. Єдиний податок не позбавлений права на існування в цьому році проте для третьої групи (як для юридичних так і для фізичних осіб) ставка підвищується на 1%, тобто знов повертається на рівень 5%, а максимальний дозволений обсяг доходів скорочується до 5 млн. грн. Також приблизно вдвічі збільшені ставки податку для четвертої групи (сільськогосподарських товаровиробників). 1.2. Ніякіх змін у порядку використання РРО не відбулося. Проте, нагадуємо, що змінами, внесеними раніше (Законом № 71-VIII від 28.12.2014 внесено поправки в п.296.10 статті 296 Кодексу) передбачалося, що платники єдиного податку, які мають загальний (не обов’язково готівковий)  оборот більше 1 млн. грн., зобов’язані тепер застосовувати РРО під час приймання готівки. Для третьої групи “єдинників” ця норма набрала чинності з 1.07.15, а для другої – набирає чинності з 1.01.16 ( абзац шостий пункту 1 розділу II Закону № 71-VIII від 28.12.2014). Отже, хто задекларував оборот за 2015 більше 1 млн. грн. тепер мусить приймати готівку виключно через касовий апарат. Те ж саме очікує кожного, хто перевищить один мільйон в середині року – тоді РРО треба користуватись з початку наступного кварталу. Залишається відкритим питання для 2 групи чи враховується оборот 2015 року з метою визначення обов’язку використовувати РРО в 2016 році чи зарахуванню  в 1 мільйон гривень підлягають лише нові доходи, 2016 року. про це читайте нашу консультацію про обсяги і РРО. Решта норм щодо спрощеної системи залишається незмінною.

2. Податки з заробітної плати і дивідендів. ЄСВ знижено до 22%. Податок з доходів тепер 18% однак не утримується ЄСВ з працівників.

2.1. Ставка податку з доходів фізичних осіб тепер складає 18% незалежно від розміру доходу (167.1), крім пенсій які перевищують 3 мінімуму, для яких ставку збережено на рівні 15% (167.4 ) 2.2. Податок з дивідендів зберігся як 5%. Така  ж ставка залишилася для доходів з відчуження майна. Нульова ставка збереглася для дарування і спадщини родичів першого ступені споріднення. 2.3. Ставка ЄСВ з роботодавця тепер складає 22%. ЄСВ з працівників взагалі не утримується. 2.4.Мінімальна база нарахування ЄСВ становить 1 мінімальну заробітну плату, навіть у разі, коли працівник фактично відпрацював неповний місяць, крім випадків, коли він працює не за основним місцем роботи. Принаймні так випливає з тексту.

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.
 При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена цією частиною, застосовується до  визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Останню фразу, на нашу думку, слід розуміти так, що правило нарахування ЄСВ не менше, ніж на мінімальну зарплату, все ж таки не стосується сумісників. 2.5. Максимальна база нарахування ЄСВ тепер становить 25 мінімумів, тобто ЄСВ не береться з доходу вище 34450 грн. на місяць. 2.6. Військовий збір 1,5% не скасовано. 2.7. Розміри податкової соціальноі пільги (50% від прожиткового мінімуму), як і граничний розмір доходу для її застосування (1,4 прожиткового мінімуму із заокругленням до найближчих 10 гривень)  змін не зазнав. Щоправда сам розмір прожиткового мінімуму на початок 2016 року тепер складає 1378 грн, відповідно, неоподаткований мінімум становить 689 грн.  Саме ця ж величина буде застосована для кваліфікації злочинів, скоєних в 2016 році, коли така кваліфікація залежить від величини неоподатковуваного мінімуму. Наприклад, розмір податкового ухилення для притягнення до кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 212 КК України (у значних розмірах, тобто від 1000 до 3000 мінімумів) становитиме 689 – 2 067 тис. грн. Іноді можна зустріти помилкові коментарі з цього приводу, де зазначають, що розмір податкової соціальноі пільги зменшено вдвічі – насправді раніше ділення величини прожиткового мінімуму на 2 згадувалося у прикінцевих положеннях Кодексу (абз. 8 пункту 1 розділу XIX ), а тепер про 50% зазначено безпосередньо в тексті підпункту 169.1.1. статті 169 Кодексу. 2.8. Спростився порядок сплати авансових внесків фізичних осіб-підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування (177.5.1) 2.9. Річну декларацію громадяни можуть не подавати і у випадках, коли отримували зарплату у декількох податкових агентів (179.2, також виключено 176.1 є) ).

3. Податок на прибуток. Авансові внески замінені на квартальну звітність.

3.1. По податку на прибуток скасовуються авансові внески (виключено абзаци четвертий- дванадцятий пункту 57.1 статті 57). Ті хто раніше сплачував авансові внески, а саме мав річний дохід більше 20 млн. грн., переходять на квартальну звітність. Річний податковий (звітний) період встановлюється для новостворених підприємств, виробників сільськогосподарської продукції і підприємств з річним доходом, що не перевищує 20 млн. грн. (без ПДВ)  за попередній річний звітний (податковий) період (пункт 137.5 статті 137 Кодексу). 3.2. Ставка податку на прибуток зберігається на рівні 18%.

4. ПДВ без істотних змін. Запроваджено дві публічних черги відшкодування.

Порядок оподаткування ПДВ не зазнав суттєвих змін, хоча багато змінилося в самій системі адміністрування податку. 4.1 Штраф на продавця за нереєстрацію податкової накладної протягом 180 днів тепер збільшено вдвічі – раніше було 50% суми ПДВ, тепер – 100% (п.120-1.2 ст. 120-1.2). Новий штраф на продавця – за помилки в обов’язкових реквізитах податкової накладної 170 грн., за невиправлення помилок в податковії накладній після вказівки (податковим повідомленням рішенням) контролюючого органу від 10% до 100% суми ПДВ за такою накладною, залежно від строку затримки внесення виправлень (15 днів – 10%, 30 днів – 20%, 60 днів – 30%, 90 днів – 40%, 120 днів – 50%, 150 днів – 60%, 180 днів -70%, 181 днів і більше – 100%, п. 120-1.4 статті 120-1). 4.2 Скасовано підставу анулювання реєстрації платника ПДВ незнаходження особи за місцезнаходженням (виключений пункт ж) пункту 184.1 ст. 184), див. також Цього року податківці не зможуть позбавити вас статусу платника ПДВ 4.3. Для товарів (послуг) власного виробництва база оподаткування не може перевищувати звичайних цін, раніше було записано “не може перевищувати собівартості” (поправка в 188.1). Щодо важливості цієї поправки дивіться У чому сенс змін в поняття бази оподаткування ПДВ 4.4. Банкам надали можливість продавати предмет застави без ПДВ, точніше ПДВ обкладається лише позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна (189.15, 197.12). 4.5. В пункт 198.5 статті 98 додана сувора норма:

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом в акті вибіркової (часткової) інвентаризації, проведеної платником податку на вимогу такого органу, виявлено нестачу придбаних таким платником товарів (за винятком випадку, коли така нестача обумовлена знищенням внаслідок дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідно до законодавства), для цілей розділу V цього Кодексу такі товари вважаються використаними платником податку в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

4.6. Не відносяться до податкового кредиту належним чином зареєстровані податкові накладні з сумами ПДВ, коли операція не оподатковується ПДВ, а також з помилками в податкових номерах покупця або продавця (додана норма в 198.6). Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 (окрім коду товару згідно УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, а також не призводять до заниження/завищення суми, визначеної в пункті 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, для продавця/покупця, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту (додана норма в 201.10). 4.7. Прибрано критерії для відшкодування ПДВ – обов’язково бути зареєстрованим 12 попередніх місяців і мати обсяги більше ніж сума відшкодування (виключено пункт 200.5). Більше нема поняття автоматичного відшкодування ПДВ, хоча крітерії такого відшкодування збережені (200.19) з незначними змінами. Для таких платників ведеться окремий реєстр. Щодо реєстрів і їхнього оприлюднення текст закону наводимо повністю

 200.7.1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, формує та веде:
а) Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 цієї статті;
б) Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку, які не відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 цієї статті.

До таких реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування вносяться такі дані: назва платника податку та його індивідуальний податковий номер; дата подання заяви на бюджетне відшкодування на рахунок платника у банку, поданої у складі податкової декларації або уточнюючого розрахунку (за умови їх подання); сума податку, заявленого до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку, зазначена у кожній заяві, поданій у складі податкової декларації або уточнюючого розрахунку (за умови їх подання); дата узгодження контролюючим органом суми бюджетного відшкодування за кожною заявою; дата висновку, направленого до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, із зазначенням суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню; дата та номер податкового повідомлення-рішення та сума бюджетного відшкодування за кожною заявою з урахуванням (у разі подання) уточнюючого розрахунку, неузгоджена контролюючим органом; дата початку оскарження податкового повідомлення-рішення та сума бюджетного відшкодування, що оскаржується; дата закінчення оскарження податкового повідомлення-рішення та сума бюджетного відшкодування, узгоджена за результатами оскарження; дата та сума повернення бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку.

Заяви про повернення сум бюджетного відшкодування автоматично вносяться до відповідного Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження.

Порядок ведення та форма реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування затверджуються Кабінетом Міністрів України.

200.7.2. Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до кожного відповідного Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

200.7.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, щоденно публікує на своєму офіційному вебсайті реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, зазначені у підпункті 200.7.1 пункту 200.7 цієї статті, із зазначенням даних, вказаних у цьому пункті.

Зазначені дані не належать до інформації з обмеженим доступом

5. Акцизний податок на пальне

Всі, хто продає пальне, у тому числі мастила (14.1.141-1, 215.3.4) мають зареєструватися платниками акцизного податку і виписувати акцизні накладні на кшалт податкових накладних. Реалізація пального без реєстрації тягне штраф у розмірі 100% вартості пального (п.117.3 ст. 117 Кодексу). Введені електронні акцизні накладні на пальне, правила роботи з якими аналогічні правилами з податковими накладними. В акцизній накладній зазначається: порядковий номер акцизної накладної; дата складання акцизної накладної; повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку, – особи, що реалізує пальне; код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) особи, що реалізує пальне та отримувача пального; повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків, – отримувача пального; код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД; опис пального; обсяг пального в літрах, приведених до t 15 С.

6. Податок на майно

6.1. Збільшено граничну межу податку на нерухомість з 2% до 3% (266.5.1). За наявності квартири 300 м.кв. або будинку більше 500 м.кв. податок збільшується на 25000 грн на рік за кожний такий об’єкт. (266.7.1  ґ) ). 6.2. Туристичний збір залишається без змін. 6.3. Збір за паркування залишається без змін. 6.4. Транспортним податком тепер обкладаються легкові автомобілі віком до 5 років не по обсягу двигуна (3000 см. куб.), а вартістю понад 750 мінімальних зарплат (стаття 267). Ставка така ж само – 25000 грн. за кожний такий автомобіль.

7. Різне

7.1. Скасовано податкові різниці (поправка в статтю 46). 7.2. У випадку повернення надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. (зміни в статтю 43 Кодексу). 7.3. Підставою для запиту і подальшої позапланової перевірки може бути інформація, отримана у будь-який спосіб, а не “за наслідками перевірок інших платників” (78.1.1). 7.4. Податковий орган має право автоматично зарахувати суму переплати в рахунок погашення податкового боргу з того ж податку (платежу), переплата з інших податків і бюджетного відшкодування ПДВ зараховується в погашення податкового боргу за заявою платника (поправка в статтю 87). 7.5. Усунуто колізію, через яку ОСББ раніше формально не могли вважатися неприбутковими організаціями (ч. 4 133.4.1) 7.6. Платник податку на прибуток зменшує суму податку на сплачений їм податок на нерухомість (137.6) 7.7. Тепер не включається до оподатковуваного доходу фізичної особи сума, прощена (анульована) кредитором у порядку, передбаченому законом щодо реструктуризації зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити) (165.1.59). Казус в тому, що цього закону не існує (заветовано Президентом).


  Офіційний текст Закону 909-VIII (PDF)

Якщо ви помітили неповноту або неточність в цьому документі прохання написати в коментарях або на пошту. 
Леонід Маслов.

Published by: Леонід Маслов

Leave a Reply